Expertízne činnosti sú zamerané na oblasti:

  • letecká technika
  • výzbroj a výstroj lietadiel
  • prostriedky leteckého technického a prevádzkového zabezpečenia
  • padáková, záchranná a výsadková technika
  • systémy automatizovaného riadenia a velenia
  • prostriedky protivzdušnej obrany štátu
  • výcvikové prostriedky letectva a protivzdušnej obrany a v činnostiach, ktoré na ne priamo nadväzujú alebo s nimi súvisia


 

 

Vyšetrovanie leteckých nehôd a leteckých incidentov

Pre vyšetrovanie leteckých nehôd je vytváraná „AD HOC" skupina špecialistov, ktorej zloženie odráža požiadavky objednávateľa na overenie pracovných hypotéz alebo preskúšanie konkrétnych agregátov.