Výskum a inovácie sú zamerané na riešenie projektov aplikovaného výskumu a vývoja a zavádzanie nových technológií v oblasti civilnej a vojenskej leteckej techniky.

Projekty výskumu a vývoja

Riešenie projektov výskumu, vývoja a inovácií v spolupráci s domácimi a zahraničnými výskumno-vývojovými a akademickými inštitúciami zo štátneho, verejného a súkromného sektora.

Vývoj valčekovej dráhy pre vysadzovanie nákladu z lietadla bočnými dverami ROLER-002.

Projekty vyzbrojovania a marketingové štúdie

Spracovanie projektov a štúdií podľa špecifikácie a požiadaviek objednávateľov, smerované na potreby ozbrojených síl a obranného priemyslu. Riešenie zákaziek hlavne v oblasti leteckej techniky ako aj v oblasti osobitných úloh, v ktorých je možné využiť teoretický základ z leteckých disciplín a náuk.

Odborná konzultačná podpora zameraná na letecké technológie

Odborné poradenstvo, recenzie prác a projektov v oblasti leteckej techniky, leteckých motorov, avioniky, pozemných a zabezpečovacích systémov, padákovej, záchrannej a výsadkovej techniky.

Výpočet nákladov na životný cyklus

Odhad nákladov na životný cyklus (LCC - Life Cycle Costs) pri rozhodovaní o využití systému v jednotlivých fázach životného cyklu. LCC je dôležitým hodnotiacim kritériom pri výbere nakupovaného systému.

Štandardizačné činnosti

Spracovávanie analýz a stanovísk na prijatie štandardizačných dokumentov NATO a ich implementovanie na základe požiadaviek Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.