• inštruktorská činnosť pre oblasť parašutizmu a pre alternatívne spôsoby vysadenia a transportu osôb pomocou vrtuľníkov s využitím lanových a nelanových postupov

    • technické prehliadky a balenie padákovej a výsadkovej techniky
    • meranie parametrov voľného pádu a letových výkonov padákovej techniky
    • malé opravy padákovej techniky
    • technické prehliadky osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou a horolezeckej techniky