Skúšky výrobkov so zameraním na oblasť leteckej techniky, leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky a padákovej techniky:

    • stanovenie rozsahu skúšok na typ techniky, na prostriedok, zariadenie, aparatúru a prvok
    • spracovanie programov a metodík pozemných a letových skúšok v súlade s normatívnou dokumentáciou
    • spracovanie programov a metodík pozemných a letových skúšok (špeciálnych skúšok) mimo rámec normatívnej dokumentácie
    • vyhodnotenie skúšok so spracovaním protokolov skúšok a záverečnej správy o výsledkoch skúšok
    • vykonávanie a zabezpečovanie všetkých uvedených skúšok